Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus


Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego (naturalną lub wskutek nieszczęśliwego wypadku) i na życzenie ubezpieczającego, może obejmować tylko ten rodzaj ryzyka. Zakres rozszerzony pozwala zadbać o ochronę życia i zdrowia nie tylko ubezpieczonego, ale i jego najbliższych.

Polska
PZU Życie S.A.
składka miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna
opieka Agenta
 
 


Liczba wyświetleń strony: 1348