PZU Ochrona Życia


Jest to oferta dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej na całe życie, gdzie wypłata świadczenia z tytułu umowy następuje niezależnie od wieku lub stanu zdrowia.
Podstawowe zalety tej polisy to:
- dożywotnie ubezpieczenie życia, które działa na całym świecie i w każdym czasie
– PZU Ochrona Życia to ubezpieczenie na całe życie, które jako jedno z nielicznych w Polsce zapewnia dożywotnią ochronę,
- opłata składek tylko przez określony czas, potem ochrona (mimo zakończenia okresu opłacania składek) wciąż trwa – dzięki temu nawet osoby starsze mogą posiadać ubezpieczenie na życie, które zapewnia wypłatę - sumy ubezpieczenia niezależnie od wieku i stanu zdrowia,
- zapewnienie najbliższym (dzieciom, wnukom, osobom niespokrewnionym, etc.) spadku, który wskazane osoby otrzymają po śmierci ubezpieczonego,
- suma ubezpieczenia wypłacana z polisy jest zwolniona z podatku od dochodów kapitałowych oraz podatku od spadków i darowizn,
- możliwość podwyższania sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacji, którego zadaniem jest urealnienie przyszłej wypłaty świadczenia,
- możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia,
- umowa ubezpieczenia działa na całym świecie, przez 24 godziny na dobę.

Polska
Stała opieka Agenta
 
 


Liczba wyświetleń strony: 710