PZU Przyszłość Dziecka + renta


Propozycja dla wszystkich, którzy poszukują sposobu na finansowe zabezpieczenie przyszłości dziecka w postaci zapewnienia mu wypłaty zgromadzonych środków w wybranym momencie w przyszłości.

Jest to bezpieczna forma oszczędzania – wypłata sumy ubezpieczenia nie jest zależna od koniunktury na rynkach finansowych,

Przy zakupie dodatkowego ubezpieczenia rentowego, w przypadku śmierci ubezpieczonego dziecko będzie otrzymywać comiesięczną rentę, wypłacaną do momentu uzyskania pełnoletności lub w przypadku gdy uposażone dziecko wskutek nieszczęśliwego wypadku dozna obrażeń ciała powodujących wystąpienie trwałej niepełnosprawności znacznego stopnia, renta wypłacana jest dożywotnio,

Polska
PZU Życie S.A.
składka miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna
Stała opieka Agenta
 
 


Liczba wyświetleń strony: 877