Ubezpieczenie na życie i dożycie Pewny Zysk


Oferta przeznaczona jest dla osób poszukujących przede wszystkim bezpiecznej lokaty swojego kapitału, z możliwością skorzystania z korzyści podatkowych, jakie daje forma prawna umowy ubezpieczenia na życie.
Polisa wypłacana jest w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA lub dożycia przez osobę ubezpieczoną końca okresu ubezpieczenia.
Podstawowe zalety polisy to:
- ochrona 100% wpłaconego kapitału,
- sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci i dożycia są równe,
- pełna płynność – w przypadku rezygnacji z umowy w dowolnym terminie zwrot 100% wpłaconej składki, bez opłat likwidacyjnych,
- gwarancja zysku – już w momencie podpisywania umowy znana jest wysokość wypłaty,
- niski próg wstępu – inwestycja w Pewny Zysk jest dostępna już od 3.000 zł,
- brak jakichkolwiek opłat (manipulacyjnych, administracyjnych, likwidacyjnych),
- minimum formalności – umowę przesyłamy do domu,
- suma ubezpieczenia wypłacona z polisy jest prawnie zwolniona z podatku spadkowego.

Polska
PZU Życie S.A.
Stała opieka Agenta
 
 


Liczba wyświetleń strony: 709