Ubezpieczenie na życie -Twoja Ochrona


Podstawowe zalety tej polisy to:
- zabezpieczenie terminowych zobowiązań finansowych takich jak kredyty, pożyczki i tym podobne,
- duża elastyczność w ustalaniu okresu ubezpieczenia w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości ubezpieczonego,
- możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenia dodatkowe, pozwalające dopasować umowę ubezpieczenia do - indywidualnych potrzeb ubezpieczonego,
- bezpieczeństwo finansowe (utrzymanie dotychczasowego standardu życia) dla rodziny i najbliższych w przypadku śmierci ubezpieczonego,
- suma ubezpieczenia wypłacana z polisy jest zwolniona z podatku od dochodów kapitałowych oraz podatku od spadków i darowizn,
- umowa ubezpieczenia działa na całym świecie przez 24 godziny na dobę.
- suma ubezpieczenia może być podwyższana o wskaźnik indeksacji w celu urealnienia wartości świadczenia.

Polska
PZU Życie S.A.
składka miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna
Stała opieka Agenta
 
 


Liczba wyświetleń strony: 889